A szakma és a diploma előnyei és hátrányai

okjA felsőfokú tanulmányok előnyei és hátrányai

Vannak olyan területek, melyek mindenképpen diplomához kötöttek. A diploma amúgy is gyorsabb előrejutást, magasabb szintű pályát ígér, de persze csak akkor, ha teljes kitartással végezzük a munkánkat. Diplomára van szükség az elmélyült kutatási tevékenységekhez, segít a magasabb szintű intelligencia kibontakozásához és több kompetenciánkat mozgatja meg. Ugyan itt is vannak szép számban munkanélküli mégis statisztikailag kevesebb emberről beszélünk, de ez persze függ az adott szaktól is. Hozzávetőlegesen 31-50 százalékkal magasabb átlagkeresettel számolhatnak a diplomások, és bizonyos területeken további presztízst is jelent a diploma (pl. doktori címmel járó magasabb társadalmi megbecsülés).

A diploma hátrányai a következők: komoly erőfeszítést, kitartást és hosszabb időt igényel. A munkaerőpiacra csak később juthatunk el. A befektetett idő és energia a szakmai képzésben részt vettekhez viszonyítva csak néhány éves késéssel térül meg, amikor az átlagkeresetek elérik vagy meghaladják a diplomával nem rendelkezők által elérhető szintet.

 

Az OKJ-s képzések előnyei és hátrányai

Az érettségi megszerzése után rövidebb idő alatt megszerezhetünk valamilyen szakmát. Ha jól választunk a szakmák között, akkor gyorsabban lehetünk anyagilag függetlenek és önállóak. A kezdetekben sokszor zökkenőmentesebb a munkavállalás is, mint a diploma esetében. Szakmai képzésekhez kapcsolódóan elérhetőek további ráépülő képzések és kevésbé tőkeigényes vállalkozások is gyorsan beindíthatóak. A szakmai képzés jó belépő lehet bizonyos felsőfokú képzési programokhoz is: a jelölt ugyanis saját kezűleg szerezhet tapasztalatokat, milyen feladatok várnak rá egy adott munkaterületen.

A munkanélküliség veszélye szakmai képzettség birtokában is fennáll, az elérhető jövedelem a diplomásokhoz viszonyítva harmaddal-felével alacsonyabb lehet. Természetesen, itt is döntő, hogy milyen szakmáról van szó, és melyik régióban él a munkavállaló, valamint fontos szempont, hogy vállalja-e a költözést, továbbképzésben való részvételt.